Close

Wie is God

Wie is God?Een kleine poging tot verklaring. Er wordt tegen mij gezegd:Jij houdt van God.Dat stem ik toe.Wie is dat? Vertel!Ik val stil, zeg dan: Alles!Is dit een begin van een gesprek,een discussie, een uitleg, een verhaal?Ik doe een poging om in woordenom te zetten hoe ik het beleef.Het leidt tot de vraag:Tot wat bidt…

Boom van kennis en de Levensboom

Boom van kennis en de Levensboom Twee bomen, zo verschillend!Aanwezig in je Zelf.Bezie ze met liefde.De wortels zijn met elkaar vergroeidze kunnen niet zonder elkaar!Ze steunen en dwingen elkaar om steeds voeding te zoekenin wat jij ervaart in het dagelijks leven.Ze laten zich zien, in wat jij belangrijk vindt, waarvoor je kiest, voor gaat.Ze groeien…

Sprankelend Licht

Sprankelend Licht Wie vraagt zich niet af waarom,waartoe ben ik mens?De geest van de tijd plaatst hetleven van elke dagtelkens weer in een ander licht.Er ontstaan nieuwe inzichten!Andere waarden.In elk mens zit Licht, inzicht,het zet je in beweging.Voor dit Licht ben jij verantwoordelijk!Liefde spoort je aan omaandacht, respect te hebben voor jezelf.Dat helpt je om…

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke Liefde. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog, verbleven de pleegouders van mijn moeder tot hun dood in het gezin waar ik opgroeide.Vaak hoorde ik haar pleegmoeder tegen mijn moeder boos zeggen: Je kunt wel merken dat je mijn eigen kind niet bent. Mijn moeder trok zich dan huilend terug.Ik begreep het niet. Was…

Harde Woorden

Preek, een lastig verhaal Harde woorden. Mattheus. Hoofdstuk 23 verzen 27-33 Voorafgaand aan hoofdstuk 23 laat Mattheus in de hoofdstukken 21 en 22 zien hoe Jezus zijn toeschouwers bespeelt met prachtige verhalen en vertelt over leven na de dood. Dat je nu al de keus kunt maken, naar welk leven je na het verlaten van…

Leven in liefde

Leven in liefde Liefde, liefde, daar draait het om.Dat leerde ik van jongs af aan.Rekening houden met de ander geeft kleur aan de dag.Dat je jezelf wegcijfert hoort daar bij.Hoe moeilijk is dat? Voor het eerst sta ik voor mijn geboortehuis,ben nu 80 jaar en ik sta er niet alleen.Vijf zussen zijn bij mij.Ik ervaar…

Waarheid

Waarheid Ik doe belijdenis op grond van mijn waarheid “God heb ik lief” De Heidelbergse catechismus ken ik uit het hoofd. Dat is geloven, het wordt een zoektocht om daarin mijn waarheid te vinden. Het leven brengt vreugde, ook diepe pijn. Ik schreeuw om antwoord. Er is slechts stilte. Ik verstom, beland in diepe duisternis.…

Lieve God

Lieve God, Jij leeft! Een vader in de hemel en één op aarde als kind viel in mij dat samen. Ik genoot van de liefde, die mijn aardse vader mij gaf. En geloofde, bad en sprak met mijn Vader in de Hemel. In kerk en bijbel verweven, groeide ik op, niets kon mij deren. Ik…

Kerst

Kerst. Een begin Een herinnering aan IK BEN. LIEFDE, die komt in een tastbare vorm. Elk nieuw kind is een onbeschreven lege envelop.Aan ons gericht, toevertrouwd. Een beroep op onze verantwoordelijkheid.Dit blanco bericht is argeloos,vraagt om zorg, warmte, liefde.Jij en ik, wat doen wij er mee? Verscheuren, kapot maken, negeren?Ontvangen met een open hart in…

Zeven zussen

Zeven zussen Uit het Licht werden zij geboren.Verwelkomt met Liefde en zorg.Ieder met zijn eigen aard.Elk droeg haar licht naar eigen inzicht.Hoe klein zij ook waren. De Vader en Moeder, die hen met blijdschap en dankbaarheid ontvingen,leerden hen in liefde verbondenheid,regels en wetten kennen.Dit zijn de sleutels om te leven en te overlevenBegrip en respect…