Close

Zeven zussen

Zeven zussen

Uit het Licht werden zij geboren.
Verwelkomt met Liefde en zorg.
Ieder met zijn eigen aard.
Elk droeg haar licht naar eigen inzicht.
Hoe klein zij ook waren.

De Vader en Moeder,
die hen met blijdschap en dankbaarheid ontvingen,
leerden hen in liefde verbondenheid,
regels en wetten kennen.
Dit zijn de sleutels om te leven en te overleven
Begrip en respect ,
hoop en vertrouwen,
vergeving en saamhorigheid.
Om te leven in vrijheid en vrede,
zodat hun Liefde: licht,
vlam en inzet tot hun recht kon komen.

Wat hebben zij geworsteld met dit aards bestaan.
Elke dag weer werden zij besprongen
door angst, pijn en verdriet.
Die het leven zijn glans deed verliezen,
hun vertrouwen en hoop deed wankelen,
hun toekomst uitzichtloos leek.

Liefde gaf inzicht en ruimte.
Deed hen opstaan, doorgaan en loslaten.
De harmonie vinden van angst ,verdriet en pijn.
Zij, de Zeven Zussen
verbonden door Vader en Moeder
laten zij liefde en licht schijnen.
Gelouterd door het aardse leven,
zijn zij een eiland in harmonie
met hun omgeving.
Stralen zij vol vertrouwen,
geworden en gesmeed tot:
Een vlammend gouden ring!!!