Close

Wie is God

Wie is God?Een kleine poging tot verklaring. Er wordt tegen mij gezegd:Jij houdt van God.Dat stem ik toe.Wie is dat? Vertel!Ik val stil, zeg dan: Alles!Is dit een begin van een gesprek,een discussie, een uitleg, een verhaal?Ik doe een poging om in woordenom te zetten hoe ik het beleef.Het leidt tot de vraag:Tot wat bidt…

Waarom

Waarom Waarom, waarom,Een vraag, die mij kwelt,Mij in beweging zet,Ik wik en weeg.Op zoek naar een antwoord.Nieuwsgierig, rusteloos.Deze tocht vraagt inzet en vertrouwen,maar soms ervaar ik dat als ballastdat mij hindert en tegenhoudt.Ik gooi het weg en juist danis er een antwoorddat mijn inzicht vergroot.Een licht, dat in de duisternisrichting wijstal weet ik niet waarheen,maar…