Close

Corona virus

Nieuwe aarde en hemelCorona Virus Een niet te stuiten virus bedreigt de mens.Brengt grote schade aan de gezondheid.Mensen sterven. Wanhoop, angst en ontzetting spatten over je heen.Maatregelen om het virus in te dammen, in alle landen.Thuisblijven, afstand houden van elkaar.De ander is net zo kostbaar als jij!De kus van het virus breekt harten open!Creativiteit wekt…

Groeiend inzicht

Groeiend inzicht Dit wil ik graag vertellen:Je hebt, in overleg, zelf gekozen voor dit leven op aarde.Je hebt daarin, over hoe en waarom en waartoe,je eigen keuzes bepaald.Je draagt hierin je eigen verantwoordelijkheid.Je hebt de vrijheid om tijdens je dagelijks levenandere keuzes te maken en daarin ook het recht, als je weet en voelt ik…

Appelboom

Appelboom De pit, ontheemd, gevangen in zichzelf,rustend in de aarde,hoort de STEM: IK BEN DIE IK BEN.Kom, Ik leid je uit!De pit breekt, richt zich op,zoekt steun in de aarde.Begint haar tocht omhoogin het lied van de aarde.Zon, maan en sterren,regen en winden alles wat haar omringt,ervaart zij de STEM.In die STEM geborgen,wordt zij zichzelf:Een…

Ster

Ster De mens; geformeerd Uit water en stof, doordrenkt met energie uit de kosmos. De mens; Geworteld in de aarde en alzo in de hemel. Wordt de mens tot een teken, van hoop en vrede. Een stralend Licht! Een Ster.