Close

Zeven zussen

Zeven zussen Uit het Licht werden zij geboren.Verwelkomt met Liefde en zorg.Ieder met zijn eigen aard.Elk droeg haar licht naar eigen inzicht.Hoe klein zij ook waren. De Vader en Moeder, die hen met blijdschap en dankbaarheid ontvingen,leerden hen in liefde verbondenheid,regels en wetten kennen.Dit zijn de sleutels om te leven en te overlevenBegrip en respect…

Woord, muziek, lied

Woord, muziek, lied Je zingt. Over liefde en trouw, God. Over wat was en is en komt. Helend, troostend, geeft vrede. Lied na lied. Ze vallen als parels in je hart. Een onbewuste rijkdom, schat. Je worstelt door de nacht angst die je bespringt. Een nachtmerrie, waaruit je hijgend ontwaakt. Onrust, die je kwelt. Plots…