Close

Harde Woorden

Preek, een lastig verhaal

Harde woorden.

Mattheus. Hoofdstuk 23 verzen 27-33
Voorafgaand aan hoofdstuk 23 laat Mattheus
in de hoofdstukken 21 en 22 zien hoe Jezus zijn toeschouwers bespeelt met prachtige verhalen en vertelt over leven na de dood. Dat je nu al de keus kunt maken, naar welk leven je na het verlaten van je lichaam heen gaat.

Jezus vat ook de tien leefregels van het oude testament samen in nieuwe leefregels over de Liefde. Mattheus 22 vers 37-40.

Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Het daarop volgend gebod is daaraan gelijk.
Heb uw naaste lief als u zelf. Simpel en eenvoudig.

Enkele schriftgeleerden, Farizeeërs, worden jaloers,
er groeit haat. Zij willen Jezus ten val brengen. Ze stellen vragen, zodat ze hem iets ten laste kunnen leggen. Jezus omzeilt hun vragen behendig. In dit steekspel van woorden is Jezus een geboren politicus. Jezus stelt hen vragen waarop zij geen antwoord weten.

Dan laat Mattheus in hoofdstuk 23
een andere kant van Jezus zien.
Hier is een man aan het woord, die waarheid niet schuwt en er voor gaat! Geen lieve man, hij kent de leiders van het volk.
Zijn woorden hanteert hij als wapens. Hij stelt ze aan de kaak. Veroordeelt hun gesjoemel, hun bedrog, zij die volk moeten leiden en dan ook nog de eer opeisen die hun rechtens hun leiderschap toekomt. Om van te gruwen!

Jezus houdt niet van pappen en nathouden, want dat leidt nergens toe. Heeft hij niet juist mensen, vissers, om zich heen verzameld, die het leven kennen.
Dat je moet vechten, hard werken, niet lummelen, maar je inzetten voor degenen die afhankelijk zijn van jou.

Jezus is een nuchtere man. Hij ziet hoe de Schriftgeleerden en Farizeeërs het leven van elke dag zwaar en ondragelijk maken door hun regels en wetten.
De vreugde van het leven wordt ondergesneeuwd.
Dat kennen wij ook hier in Nederland, door teveel voorschriften, bepalingen verdwijnt de helderheid, die nodig is voor recht en veiligheid voor iedereen.
Hij laat zien met zijn vergelijkingen hoe ze werkelijk zijn. Witgepleisterde graven met afval, vuil, noemt hij hen, je zou ook kunnen zeggen, mooi van buiten, rot van binnen.

Wat drijft Jezus, hoe komt hij hiertoe zich zo te buiten te gaan?
De Geest die in Jezus woont tilt hem op en geeft hem vleugels
om zijn boodschap kracht bij te zetten.
Uit liefde probeert hij met zijn harde woorden hen tot bezinning te brengen. Hij wil ze ervan doordringen dat er steeds weer opnieuw een keuze is, ook nu. Hij ziet scherp dat al zijn tegenstanders, lichamelijk nog niet gestorven, druk bezig zijn met hun geestelijke dood! Ze maken zich alleen zorgen om de buitenkant van hun lichaam en geest, zodat ze niet aan hun binnenkant toe komen.
Jezus vergelijkt dat met het reinigen van de buitenkant van schaal en beker. De viezigheid van de binnenkant vergeten ze, want dat kost veel tijd en moeite.
Jezus doet een dringend appel op hen:
Heb je zelf lief, bezin je, geef je niet over aan de tweede dood.
Neem je verantwoording eerst voor jezelf, voordat je van de ander rekenschap vraagt.

Zo vecht Jezus voor zijn mensen, nu niet met mooie verhalen.
Hij is uitgedaagd, getergd, maar hij heeft lief.
Hij neemt vrijwillig het risico dat zijn tegenstanders ook de keuze kunnen maken zijn vijanden te blijven en hem willen doden. Jezus vlucht er niet voor. Hij deinst niet terug.
Met zijn gescheld roept Jezus heel duidelijk:
“Word wakker, keer je om”.
Ga je weg in de Geest van de Liefde.
In Liefde is vrijheid van keuze gewaarborgd,verzekerd.
Daarin vergeving en vrede!

Zo is hij ook in deze teksten van Mattheus, een echt mens, die zijn donkere kant heeft omgezet in Licht.
Een mens zoals wij, geworteld in de hemel,
geworteld in de aarde.
Een Ster van Hoop en Stralend Licht.
Amen!

Inneke van den Hof
gedachten@innekevandenhof.nl