Close

Nachtmerries

Nachtmerries Voor de zoveelste keer word ik wakker, badend in angstzweet. Ik herinner me mijn droom. Ik word achtervolgd, mannen. Ik zoek een schuilplek. Ik hoor ze praten als ze voorbij gaan, ze keren terug en vinden mij! Nemen mij mee. Geboeid word ik op tafel gelegd, voel een prik, een injectienaald, het gif stroomt…

Groeiend inzicht

Groeiend inzicht Dit wil ik graag vertellen:Je hebt, in overleg, zelf gekozen voor dit leven op aarde.Je hebt daarin, over hoe en waarom en waartoe,je eigen keuzes bepaald.Je draagt hierin je eigen verantwoordelijkheid.Je hebt de vrijheid om tijdens je dagelijks levenandere keuzes te maken en daarin ook het recht, als je weet en voelt ik…

Worsteling

Worsteling Bewust heb ik de dood omhelsd. Baren, dat heb ik gedaan. Een kind is geboren zodat het leven kan. Elke keer als er een aards afscheid is, voel ik pijn, scheurend verdriet van hen die achterblijven. Waarom, waarom begrijpen ze niet dat de dood, hoe smartelijk ook, slechts een over- doorgang is. Zien ze…