Close

Ons mam

Onz’ mam Moeder van zeven dochters! Elk uniek en heel speciaal. Die ons wilde leren wat Liefde is. Er zijn voor de ander, steeds weer. Wij sputterden tegen want het werd ons soms te gek Moeder was niet makkelijk, kon hard en lelijk doen. Maar ze kon ook haar ongelijk erkennen, spijt betuigen. Zij was…

Zeven zussen

Zeven zussen Uit het Licht werden zij geboren.Verwelkomt met Liefde en zorg.Ieder met zijn eigen aard.Elk droeg haar licht naar eigen inzicht.Hoe klein zij ook waren. De Vader en Moeder, die hen met blijdschap en dankbaarheid ontvingen,leerden hen in liefde verbondenheid,regels en wetten kennen.Dit zijn de sleutels om te leven en te overlevenBegrip en respect…