Close

Groeiend inzicht

Groeiend inzicht Dit wil ik graag vertellen:Je hebt, in overleg, zelf gekozen voor dit leven op aarde.Je hebt daarin, over hoe en waarom en waartoe,je eigen keuzes bepaald.Je draagt hierin je eigen verantwoordelijkheid.Je hebt de vrijheid om tijdens je dagelijks levenandere keuzes te maken en daarin ook het recht, als je weet en voelt ik…

Ster

Ster De mens; geformeerd Uit water en stof, doordrenkt met energie uit de kosmos. De mens; Geworteld in de aarde en alzo in de hemel. Wordt de mens tot een teken, van hoop en vrede. Een stralend Licht! Een Ster.