Close

Jezus komt thuis

Jezus, ik koop een oud beeld duim en wijsvinger ontbreken.
Kan hij geen richting meer duiden?
Zondags de lege banken in de kerk.
Kerken die worden afgebroken, kloosters gesloten! Bijbels in de kringloop.
Uitverkoop van het Christelijk geloof ?
Gaat Jezus met pensioen?
Hé, daar loopt Jezus, ik vraag het hem. Hij gaat zitten, ziet er moe uit.
Ik ga naar hem toe, bedank hem voor zijn steun de laatste jaren
die ik als de zijne heb herkent.
Hij wijst naast zich, ik ga zitten.
Woorden zijn tussen ons niet nodig.
Hij weet van mijn worsteling om hem toe te laten in mijn leven.
Als kind wijs ik hem af, zijn naam, Jezus, krijg ik amper over mijn lippen.
Overal kom ik die naam tegen als ik opgroei.
Ik doe belijdenis dat ik God lief heb.
Trouw, kinderen worden geboren, gedoopt.
Ik sta meermalen voor de poort van de dood, ik ga dan door diepe angsten.
Mijn twee zoons zijn beiden in de dertig, ik ben lid van een kerkoor,
het is Goede Vrijdag
Zingen over Jezus, onmogelijk, Ik loop de kerk uit.
Jezus is Liefde! Nee, nee dat kan niet, wie breekt het hart van Maria, zijn moeder?Jezus! Is dat Liefde?
Mijn man zegt: Geef je hart aan Jezus dat heb ik ook gedaan, de angst voor de dood verdwijnt!
Mijn man ging heen in de Vreugde van zijn God.
De pijn in mijn hart is zeer groot, daarnaast zijn er torenhoge problemen.
Ik kan ze niet alleen aan!
Ik zeg, voor het eerst: Jezus help me nu! Ik betaal je terug, als je erom vraagt.
Hij voldoet aan mijn verzoek.
Zijn kruisdood, zelfmoord zoals ik het zie begrijp ik steeds beter.
Ik beland op de weg van acceptatie en vergeving, sluit vrede met Jezus eigen keus voor de dood.
Mijn zoon beneemt zich van het leven
Door mijn leerproces met Jezus ervaar ik direct vrede met deze keus.
Als ik snak in geestelijke nood is Jezus daar!
Ik kom tot de ontdekking dat ik van hem hou. In een brief laat ik dat weten.
Ik zeg het ook hardop. Ik voel zijn lach in mij.
Ons contact wordt hechter
Jezus is een echt mens, zoals ik, waarin licht en donker afwisselen.
Mijn liefde verdiept zich daardoor.
Ik weet wat Jezus wil!
De tijd is gekomen. Ik los mijn belofte in.
Ik zeg hardop: Jezus, ik heb je totaal geaccepteerd wil je thuiskomen?
Jezus staat op, pakt mijn hand,
Zegt: Ik kom thuis! Jij zal mijn vingerwijzing zijn. Ik antwoord, Welkom!
Het is KERST!

Geschreven 9 oktober 2020