Close

Beweging Ps 23 vers 4

Het kostbaarste ligt diep in jezelf,
de spirituele ruimte in het menselijk hart,
jouw thuis waaruit je je verbondenheid
met het Al kunt ervaren.
Het ligt klaar, gereed om met je op te trekken.
De Ene is daar aanwezig
je vormt er een Eenheid mee.
Je kunt er op adem komen
in je menselijk bewegen op aarde.
Vanaf het ontstaan van de mens
zijn we creatief bezig,
op reis met een doel:
Leven in Vrede en Vrijheid
met jezelf en de ander.
We hebben al een stuk afgelegd,
er zijn bubbels van Licht en Liefde
ontstaan door prachtige mensen.
Inspirerend!
Je beweegt van verleden naar het nu en de toekomst
door levens en de dood heen.
Je kunt je telkens beraden, waar sta ik nu?
Je breekt en nog een keer, daar leer je van.
De lichtpuntjes, bakens in het dagelijks leven,
laten je vele mijlen gaan.
Ze leren je vertrouwen op Degene die met je gaat,
die je redt en daarin je leert jezelf te redden.
In dialoog met Degene die je kent,
die respect heeft voor jouw grenzen,
je twijfels laat verdwijnen en
je zelfvertrouwen vergroot,
maak je andere keuzes.
In een voortgaande beweging
wordt je je steeds bewuster
van jouw onontvreemdbaar bezit.

Geschreven 6 december 2020 Veenendaal