Close

Wat telt!

Wat telt!

Toen het LICHT mijn lichtje omhelsde,
ik de Energie voelde,
nieuwe inzichten mij overspoelde,
wist ik dat er sprake was van
niet één Jezus, maar van twee!!!
Kinderen van Maria, apart opgegroeid.
Verbonden in hun Liefde voor elkaar,
hun diep respect voor de God,
die zij aanbaden en in hun hart droegen.

Wat moest ik met dit weten?
Iedere keer sprong het in mijn gedachten.
Zij hadden in samenspel,
in volle overtuiging dat dit goed was,
offer en verzoening in hun Joodse traditie,
Pasen, een nieuw gezicht gegeven.
Velen hoop en geloof, weer vertrouwen
in de onvoorwaardelijke Liefde van God!

Ik, wat moest ik met deze wetenschap?
Gedoopt en opgevoed met de bijbel,
gevormd in de traditie van de kerk.
Moest ik dit nu alles aan de kant schuiven
door dit nieuwe weten?
Was alles op een leugen gebaseerd?
Ik moest mijzelf de vraag stellen:
Wat betekent nu nog Goede Vrijdag, Pasen?
Ik ging op zoek in mijzelf.
Vond, wat ik belangrijk acht,
het vertrouwen in God,
die zich in mensen en natuur openbaart!
Ons vrijheid geeft om zelf keuzes te maken.
Daarom is zijn vergeving
verankerd in ons zijn.

Niet oordeelt, maar liefheeft.
Een weg laat zien, die ik kan gaan.
Het Kruis, dat straalt vol helende kracht!
Een beroep op mij doet op te staan
uit geestelijke nood en dood.
Leef! Dat inzicht geeft Pasen mij.
Wat telt is voor mij
de GOD, die mij liefheeft,
mijn keuzes in vrijheid gemaakt, accepteert!
Onvoorwaardelijk LIEFDE, van beide kanten.
Ik heb God lief! Dat telt!!!

Inneke van den Hof
gedachten@innekevandenhof.nl