Close

Het huis van vreugde

Het huis van vreugde

Heel lang geleden leefden de mensen in Stilte.
Zij vinden in zichzelf het IETS.
De Stem, die tot hen spreekt!!
Zij houden van dat IETS.
Een bron van inspiratie, kracht,
vrede en vreugde.
Zij vieren het Leven op aarde!
Het huis van Vreugde.
Zij herkennen in elkaar het IETS
dat zo zij lief hebben.
Zij willen dit delen met
klanken, gebaren en tekens.
Zij worden steeds vaardiger
in het duidelijk maken
wat ze voelen, bedoelen.
Ze gaan het IETS benoemen.
De naam moet zinvol zijn.
Zo worden er vele namen geboren
Er ontstaan groepen,
die zich in de naam thuis voelen.
Daar het IETS in alles aanwezig is,
zoeken zij ook waar het IETS
zich het best tot uitdrukking brengt.
Verhalen telkens anders en
weer opnieuw vertelt.

Ieder ervaart HET op zijn eigen manier.
De mensen willen wat zij vinden,
de LIEFDE die zij proeven,
een plaats, een woning geven
waar het IETS gevierd wordt.
Het Leven in alle schakeringen!
In de natuur, grotten, tenten,
tempels, kerken, moskeeën.
Want is het IETS niet: De Waarheid?
Er komen misverstanden, ruzie, oorlogen.
Er is gebouwd met woorden, overtuigingen,
daden, muren, netwerken.
Het IETS moet beschermd, verdedigd.
Zij hebben het IETS zo lief.
De Stilte zoeken zij niet meer.
Zij weten toch hoe het Leven gevierd wordt.
De Stilte is verlaten, het iets, de Stem is dood!
Is de mens in zichzelf verdwaald?
Kijk in je zelf, kijk om je heen,
vindt de Stilte en luister!
Stilte is Leven, barst van energie
Vier het Leven met toewijding en respect,
in het huis waar wij zijn geboren.
Het huis van Vreugde: De Aarde!

19 April 2013