Close

Door het LICHT komt het LEVEN

Door het LICHT komt het LEVEN

Het Licht verdrijft de nacht,
Roept : Groei, geniet, leef!
De mens heeft het Licht nodig
om te functioneren.
Geldt dat ook niet voor je ziel ?
Er zijn normen en waarden
waaraan jij je houdt, om je veilig te voelen.
Je wordt toch gekwetst, niet begrepen.
Verdriet en pijn zijn je deel.
Wanhoop. Waarom ik?
Je wilt niet meer.
Je sluit je af, zet tralies voor je geest.
Je verzandt, loopt vast.
Is dit leven?
Dan is daar als een bliksem, inzicht,
LICHT, die jouw sluimerende geest omhelst.
Het is of je wakker wordt.
Je geest ontwaakt uit de dood.
Je ziet en ervaart alles anders.
Daar waar je mee worstelde,
Kun je in de ruimte zetten.
Bekijken, benoemen, een plaats geven.
Je oefent voortdurend.
Binnenin groei je in kennis,
begrip en mededogen en acceptatie
van jezelf en de ander.
Door het Licht heb je overzicht.
Jij vindt jezelf, je bent vrij.
Het Licht roept:Sta op, doe. ga, leef nu!
Licht geeft hoop, een vergezicht.
Een nieuw begin, steeds weer.
Daarin vreugde en vrede.