Close

Eenheid

Eenheid

Doel: verbinden en samenwerken
Zij                                     Hij
   Staan dicht tegenover elkaar.
       Raken elkaar niet aan.
      Zien Liefde in elkaars ogen.
Ik ben de Dood!              Ik ben het Leven!
Ik ben rust.                      Ik ben beweging
Ik wil liggen.              Ik sta op.
Ik wil het niets.               Ik wil het alles.
Ik wil leegte.                    Ik wil volheid
Ik ben niet aanwezig.    Ik wil er zijn.

Hun onwil, niet begrijpen veroorzaakt onrust.
Zij beiden doen een stap terug,
verwijderen zich van elkaar.
Er ontstaat een kloof, steeds dieper en groter.
Zij schreeuwen, bulderen elkaar toe.
Gescheiden door tegenstellingen,
die gebruikt worden als wapens
om elkaar te vernietigen.
Zij zien en horen niet meer.
Kunnen zij elkaar nog vinden?

Uit de diepte die hen van elkaar scheidt
stijgt de Wijsheid op, die hen in zich opneemt.
De Wijsheid draagt de mixer: De TIJD.
Zegt: Kijk elkaar aan, leg je handen open.
De Wijsheid schenkt hen de TIJD.
Samengebonden door de Wijsheid .
Door de Tijd heen leren zij elkaar kennen
Zij nemen elkaar waar.
Zien weer de LIEFDE in elkaar.
Er ontstaat Begrip, Respect.
Die verbindt, doet samenwerken.
Een Levend Licht uit beiden manifesteert zich!
Hij, het Leven, is geborgen in de dood .
Zij, de Dood weet zich geborgen in het Leven.

Geschreven 28 Maart 2017