Close

Jezus

Jezus

Moeder vertelt over Jezus.
Ik ben nog klein, vier jaar oud.
Jezus houdt van kinderen, is vriendelijk en goed.
Verlost de mens van hun pijn,
Zelfs van de dood, als zij dat vragen.
Jezus vertelt mooie verhalen.
Hou van Hem, dan komt alles goed.
Aan mijn moeders stem hoor ik,
Jezus is in haar hart!

Het is oorlog, de angst heerst
voor de bommen, razzia’s,
soldaten die schieten.
Mijn klasgenootjes, die sterven van de honger!
Ik zing tegen al het duister in
de liedjes over Jezus liefde voor de mens!

Ik ben omtrent tien jaar, verbaas me over al die mensen,
die zeggen dat Jezus zelf kiest voor de dood
aan een kruis, om mij te verlossen van de zonde.
Ik leer wat verkeerd is, zonde wordt dat genoemd.
Mijn zusje schoppen, aan de haren trekken.
Een bal door een ruit, schelden, knikkeren op Zondag.
Niet goed. Het geeft schuldgevoel.
Jezus gaat dood om mij daar van te bevrijden.
Wat een rare man! Ik houd niet van Jezus…

Ik ben ouder en voel me verbonden
Met God, de Vader, die kan ik begrijpen.
Hij kan boos worden,jaloers zijn.
Beloont als je naar Hem luistert.
Tot de Vader richt ik mij en bid, praat en overleg.
Hem heb ik Lief!

Jezus accepteer ik, als een mens
die zijn liefde voor de medemens
op een unieke manier uitdraagt.
Zijn opstaan uit de dood fascineert me.
Het opnieuw beginnen geeft hoop in dit leven.

Ik, Moeder van twee zoons in de dertig,
de leeftijd, dat Jezus kiest voor de kruisdood.
Het wordt Goede Vrijdag, dan wordt deze keus,
dit offer herdacht.
Ik kan het niet begrijpen.

Onvoorwaardeljke Liefde heet deze keuze,
die de droom van Maria vernietigt.
Haar uitzicht op vrede gaat teloor.
Wordt zij zo gestraft, zij deed toch Gods Wil?
Zij gaat door een hel van pijn,verdriet.
Zij scheurt in tweeën. Dit is toch geen Liefde!
Ik zing en spreek niet meer over Jezus!

Bij het ouder worden
groeit mijn respect en begrip voor Jezus,
zijn zoektocht naar de zin van zijn leven,
zijn keus maakt en daarin vrede vindt.
Die leidt tot zijn overgave aan de dood!
De verwachting van zijn moeder doorkruist!!!

Vrijheid van keus is een groot geschenk
aan elk mens die leeft.
Jezus, een vriend, die zijn weg ging in liefde,
mij roept hem daarin te volgen.
In Onvoorwaardelijke liefde mens te zijn.
Ja. Ik heb Jezus Lief.

Inneke van den Hof
gedachten@innekevandenhof.nl