Close

Afscheid

Afscheid

Een blad dwarrelt van de boom, er volgen meer.
Herfst, afscheid.
De zon schijnt, de lucht is blauw.
Ik raap een blad op en zie, het is geel, de nerven volg ik,
zo mooi, ik kijk en zie, de dauw ligt nog op het blad.
Het licht van de zon maakt het tot een gouden blad,
de grond ligt bezaaid met goud.
Mijn blik gaat omhoog, zij staat te stralen in de zon,
bedekt met haar gouden bladeren.
Fier heft zij haar takken.
Wat een feestelijk afscheid.
Leer mij dat ook, is mijn wens.
Afscheid nemen, hoe dan ook,
is vaak zo moeilijk.

Inneke van den hof,
gedachten@innekevandenhof.nl