Close

Stil

Stil

Wat ben ik boos, verontwaardigd, het stormt in mij.
Het raast in mij vol woede, ik voel mij zo onmachtig,
tot niets in staat, tegen wie kan ik tekeer gaan?
Ik beweeg mijn lichaam heen en weer.
Wat moet ik doen? De vraag hangt in de lucht.
Lucht, ballonnetjes denk ik.
Ik stop elke grief, verontwaardiging in een ballonnetje.
Voor elk kleur is wel iets of iemand die ik er kan stoppen.
Ik blaas en blaas. Het geeft mij lucht.
Het wordt een berg van ballonnen.
Schop er tegen, met beide handen gooi ik ze omhoog.
Wat een mooi gezicht. Ik lach.
Het is zo grappig, gevangen in een ballonnetje.
De wind neem ze mee, ver weg.
Het wordt stil in mij.