Close

Licht

Licht

Op het strand lig ik, ziek.
Ik hoor de golven rollen.
Meeuwen krijsen.
De zon koestert mij .
Ik geniet met gesloten ogen.
Na verloop van tijd word ik koud wakker.
Wat is dit? De zon is weg.
Donkere wolken zijn er.
Wat nu? Ik sta op,
Kijk rond, zie mensen inpakken.
Zal ook ik terug gaan?
Mijn ogen dwalen over de zee,
Het strand, de duinen.
Ja, daar heel heel ver weg,
Zie ik een streepje licht.
Een stem in mij zegt:
Ga het licht opzoeken,
Ik ga op weg!
Aarzelend, allengs doelbewuster.
Ik ga het Licht tegemoet.
Ik loop langs de zee,
Golven spoelen over mijn voeten.
Ik kom steeds dichter bij het licht.
Het is toch wel ver.
Zal ik nog verder gaan?
Heeft het zin, het lijkt wel of het donker met mij gaat!
Ik sta stil en staar naar het licht.
Zet toch weer een stap en nog een!
Ga weer op weg!
Ineens komt het licht mij tegemoet.
Ik loop harder naar het Licht toe.
Het omhelst mij.
Dat raakt mij diep van binnen.
Dit is een les voor mijn ziel.
Als ik op weg ga om HET LICHT te vinden
Moet ik vertrouwen hebben.
HET LICHT komt mij dan tegemoet.
LICHT dat het donker verjaagt.
Mij heelt, geneest en met mij gaat.
Als ik de eerste stappen zet.

Inneke van den Hof
gedachten@innekevandenhof@nl