Close

Antwoord

Antwoord

Met meer dan 1000 zangers ben ik naar Israël gereisd.
We zingen op alle bekende plekken uit de bijbel.
Op de muren en pleinen in de stad van God.
De stad van Vrede, Jeruzalem!
Ik loop over het Tempelplein
met een briefje in mijn hand.
Het briefje behelst mijn vraag.
Een probleem waar ik wakker van lig.
De bijbelverhalen waarin ik
God heb leren kennen en liefhebben,
zeggen mijn ongedoopte kleinkinderen niets!
Mijn vraag is: God, mag ik een nieuw verhaal?
Naar de Klaagmuur ga ik.
Het is erg druk. Ik loop naar het gedeelte
dat voor de vrouwen is bestemd.

Het briefje met de vraag wurm ik dus in de Klaagmuur
en bid met mijn hoofd tegen de muur.
God, wilt u deze wens vervullen?
Ik sta er lang, vergeet de tijd.
Ik word geroepen, ik draai mij om.
Het is alsof ik wakker word.
Ik ben totaal ingesloten door vrouwen.
Er wordt gezwaaid dat ik komen moet.
De bus wacht.
De kring wordt geopend.
De vrouwen zeggen iets tegen me,
ik versta ze niet en lach naar ze.
Ik loop naar mijn medepassagiers.
Zij vertellen dat ze bang waren,
dat de vrouwen mij iets zouden aandoen.
Het is gevaarlijk zolang daar te staan.
Ik ben daarover verbaasd.

Nu vele jaren later valt het antwoord mij toe.
Jij, die ik ken als het Levend Licht,
Zegt, dat mijn eigen leven het antwoord is.
Wat ik heb gevonden en gebruikt,
zullen zij ervaren op hun eigen weg.
De liefde in hun hart is de wegwijzer.
Gebonden in de Universele LIEFDE,
ligt de KRACHT om mens te zijn.

9 Maart 2017 Inneke van den Hof
gedachten@innekevandenhof.nl