Close

Het woord

Het woord

Het “woord” is een klank
Die ver draagt en niet terugkeert.
Het geeft een naam aan iets,
Onbewust wordt bewust.
Door het ”woord” komt een nieuwe wereld.
Het geeft kleur aan het al.
Het verdeelt en verbindt
Het maakt onderscheid.
Het “woord” is.

Het “woord” heeft grote gevolgen, al is het klein.
Het is met macht bekleed.
Met kracht vervuld.
Het kent een begin maar geen einde!
Wees daarvan bewust!
Voeg de klanken samen tot muziek.
Die heelt, onvrede en geweld verjaagt.
Het duister wordt licht,
HET ”WOORD” LEEFT!!!