Close

Mysterie van de dood

Mysterie van de dood

Jij bent niet meer.
Het is jouw lichaam
dat daar ligt.
Bekleed met stilte.
Jij kijkt mij niet meer aan.
Je oren horen mijn stem niet.
Jij pakt niet meer mijn hand.
Ik strijk door je haar,
je voelt het niet.
Geen glimlach, niets reageert.
Je was vol leven en nu heerst de stilte
zo intens, dat ik terugdeins van degene,
die ik zo intens lief heb.
Jij straalt geen warmte meer uit,
de kou neemt bezit van je.
Een vreemde, een beeld..
Toch ben je, jij!
Zo vertrouwd!

Wie kent je beter dan ik?
Waar ben je?
Ik ben je kwijt, verloren.
Ik verlies mijzelf in de intense stilte.

De STILTE is een nieuw begin voor ons beiden.
Voor jou een geboorte in een ander bewustzijn.
Jij blijft met mij verbonden.
Je aanwezigheid is voelbaar.
Laat mij los, laat mij gaan, zeg je.
Er scheurt iets diep van binnen.
Een diepe pijn overmeestert mij.
Ik laat je gaan, in het weten
je eens te vinden in een ander nu!

2014